GAP


GAP PROJESİ TAM GAZ DEVAM..
Ocak 4, 2010, 1:13 pm
Filed under: Uncategorized | Etiketler: , , , ,

    GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Bölge Müdürü Mehmet Açıkgöz, GAP Projesi kapsamındaki kamu yatırımlarının, GAP Eylem Planı öngörüleri doğrultusunda sorunsuz sürdüğünü söyledi.

    GAP Bölge Kalkınma İdaresi(GAP BKİ) Bölge Müdürü Mehmet Açıkgöz, GAP Projesi kapsamındaki kamu yatırımlarının, GAP Eylem Planı öngörüleri doğrultusunda sorunsuz sürdüğünü söyledi. Açıkgöz, 2008`in Temmuz ayında yürürlüğe giren GAP Eylem Planı kapsamında, bölgede 73 ana eylem çerçevesinde 300`den fazla proje yürütüldüğünü belirtti. `GAP Projesi kapsamındaki sulama yatırımlarında yüzde 16, enerji yatırımlarda yüzde 74 nakdi gerçekleşme sağlandı. Bütün olarak değerlendirildiğinde projede yüzde 66 nakdi gerçekleşme oranına ulaşıldı“ diyen Açıkgöz, projeye ilişkin parasal bir sorun olmadığını, bütçeyle öngörülen kaynakların tahsisinde sıkıntı yaşanmadığını vurguladı. Açıkgöz, GAP Eylem Planı ile GAP Projesi`nin 2012`de bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Reklamlar


GAP’TA HAYAT ŞİMDİ BAŞLIYOR..
Ocak 4, 2010, 1:05 pm
Filed under: Uncategorized | Etiketler: , , ,

    GAP Eylem Planı ile 1,8 milyon hektar alan suya, doğu ile batı birbirine kavuşuyor..

    Türkiye’nin en büyük dünyanın ise sayılı projeleri arasında yeralan GAP; 1,8 milyon hektar alanın sulanmasını, tarımda ürün çeşitliliğinin artmasını, yılda 27 milyar kilovat saat elektrik üretiminin sağlanmasını, kişi başına gelirin yüzde 209 artmasını ve toplamda 3,8 milyon kişiye iş imkanı sunun bir proje.. Proje ile 14,5 milyar dolarlık ek kaynak ile bölgenin kalkınması sağlanacak. En büyük harcama 10,3 milyar TL ile sulamaya yapılacak. GAP’ta yeralan 1 milyon 820 bin hektar sulama alanının 2012 yılına kadar 1 milyon 6o bin hektarlık kısmının tamamlanması bekleniyor.GAP NEDİR VE NİYE ÖNEMLİ?
Şubat 27, 2009, 6:43 pm
Filed under: Uncategorized | Etiketler: , , , , , ,

Güneydoğu Anadolu Projesi, kısaca GAP, Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerinin yanı sıra kentsel ve kırsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini ve hizmetlerini kapsayan entegre projedir…

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), “Yukarı Mezopotamya” olarak bilinen ve eski çağlarda uygarlığın beşiği olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin, sosyal ve ekonomik kalkınmasınıgap amaçlayan insan odaklı bir bölgesel kalkınma projesidir. Türkiye’yi bölgesel kalkınma konusunda dünyaya örnek konuma getiren GAP; Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı süren baraj ve hidroelektrik santralleri ile sulama tesislerinin yanısıra kentsel ve kırsal altyapı, tarım, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut, turizm ve diğer sektörlerdeki yatırımları da kapsayan entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı içinde devam ettirilmektedir. İnsan odaklı bir kalkınma projesi olarak GAP, bölge halkının daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmasını ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Teknik özellikleri ile fiziki büyüklüklerinin yanısıra GAP, insani ve yenilikçi yaklaşımları ile de tüm dünyanın haklı ilgisini çekmektedir. Proje, istihdam yaratarak, gelir düzeyini yükselterek, kentsel ve kırsal merkezlerin hizmet kapasitelerini geliştirerek bölge halkının yaşamını daha şimdiden olumlu yönde etkilemiştir. Proje henüz tamamlanmamasına rağmen, bugüne kadar elde edilen sonuçlar; tarihin ilk uygarlıklarına tanıklık etmiş bu bölgede, yeni ve daha parlak bir uygarlık yaratılabileceği konusunda Türkiye’ye ve Dünya’ya olumlu mesajlar vermektedir.ERDOĞAN GAP’I DEMİREL’DEN GAPTI!!!
Şubat 27, 2009, 5:47 pm
Filed under: Uncategorized | Etiketler: , , , , , , ,

Çeyrek asrı aşan ama ilerlemeyen GAP projesi, Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı yeni eylem planıyla canlanıyor. Prof. Dr. Kenan Mortan ‘İlk kez bir siyasi irade ‘bu işi ben yapacağım’ dedi. Bu çok önemli’ diyor.GAP PROJESİNİN KAHRAMANI KİM?

gap ve erdogan

Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) Cumhuriyet tarihinin en önemli kalkınma projesi. Çeyrek asrı aşan bir süredir çalışılıyor olmasına, 80’lerde Özal ile Demirel arasındaki yoğun siyasi rekabetin ‘GAP’ı gaptırmam’ sözleriyle formüle edildiği dönemlere rağmen GAP’ta ne yazık ki hedefe ulaşılamadı. Hedef 1,4 milyon hektarlık alanın sulanmasıydı lakin bunun sadece yüzde 15’i gerçekleşebildi. Ve nihayet Başbakan Erdoğan geçen hafta Diyarbakır’da açıkladığı GAP Eylem Planı’yla projeye can verdi. Yaklaşık 28 milyar YTL’lik bütçesiyle GAP Eylem Planı gerçekleştiğinde 3.8 milyon kişiye iş sağlanacak, 1.8 milyon hektar alan suya kavuşacak, yani bölge cazibe merkezi olacak. 2012 sonunda bitmesi hedeflenen 73 başlıklı yeni planın ne anlama geldiğini, bölgedeki durumu GAP 2. master planını hazırlayan dört akademik müşavirden biri olan Prof. Dr. Kenan Mortan ile konuştuk. M.S.Ü öğretim üyesi olan Mortan bölgeyi de, projeyi de yakından biliyor.DEĞİŞİM!!!
Şubat 27, 2009, 5:06 pm
Filed under: Uncategorized | Etiketler: , , , , , ,

GAP

Bölge yapısındaki değişimMaster plana göre GAP’ta ekonomik yapı değişimi nasıl olacak?.

GAP Master Planı, 2005 hedef yılı itibariyle, ulaşılacak temel ekonomik büyüklük olarak Gayri Safi Bölgesel Hasıla (GSBH)’yı; Tarım, Sanayi, Hizmetler sektörleri kompozisyonu itibariyle belirlemiş ve başlangıç yılı 1985 yılına göre ekonomik yapıdaki değişimi aşağıda yüzdeler olarak göstermiştir.

Tarım sektörü
1985 yılında 40 %
2005 yılında 23 %

Sanayi sektörü
1985 yılında 16 %
2005 yılında 24 %

Hizmetler sektörü
1985 yılında 44 %
2005 yılında 44 %

Gayri Safi Bölgesel Hasıla (GSBH)
1985 yılında 100 %
2005 yılında 100 %

GSBH Gelişme Endeksi
1985 yılında 100
2005 yılında 445

GSBH gelişme endeksinin dönem boyunca yaklaşık 4.5 kat artması öngörülmüştür. Bu süre içinde tarımın, bölgesel ekonomi içindeki payının yüzde 40’tan yüzde 23’e inmesi, ağırlıklı bir şekilde tarımsal sanayinin yüzde16’dan yüzde 24’e çıkması ve hizmetler kesimi payının da yüzde 44’ten yüzde 53’e çıkması öngörülmüştür. GAP ekonomisine bu göstergelerle bakıldığında hedef yıl itibariyle verimli istihdam ve nüfus artışına rağmen fert başına düşen reel gelir artışı ile birlikte ekonomi kendi kendine büyüme sürecine ulaşmış olmaktadır.AB’DEN GAP’A 12 MİLYON EURO
Şubat 27, 2009, 5:01 pm
Filed under: Uncategorized | Etiketler: , , , , , , , ,

abİSTANBUL- Avrupa Birliği, Güneydoğu Anadolu (GAP) Bölgesi’nde Kültürel Mirası Geliştirme Programı kapsamında 12 milyon Euroluk bir hibeyi proje karşılığında KOBİ’lerin ve sivil toplum kuruluşlarının emrine sundu. Daha önce Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da yapılan tanıtım toplantılarının beşincisi İstanbul’da yapıldı.
İstanbul Valisi Muammer Güler, KOBİ temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu’nun eşsiz zenginliğinin ortaya çıkartılmasına yönelik AB fonlarının İstanbul için de düşünülmesi gerektiğini söyledi.

300 projeye kaynak

AB programı çerçevesinde Kültürel Mirasın Gelişimi Konsorsiyumu Teknik Destek Ekibi, firmalara ve sivil toplum kuruluşlarına proje bazında nasıl müracaat edebilecekleri anlatıldı. Avrupa Birliği adına Projeyi Yöneten Michael Jay, kültürel mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesi adına düzenlenecek program kapsamında toplam 300 projeyi finanse edeceklerini kaydetti. GAP Bölgesi’ndeki binaların restore edilmesi, konaklama bölgelerinin oluşturulması, beceri kazandırma eğitimleri, yöre el sanatlarını canlandırma gibi çeşitli alanlarda geliştirilecek projelerin hibe kapsamına girdiğini belirten Jay, onaylanan giderlerinin yarısı olmak şartıyla 100 bin Euro’ya kadar KOBİ’lerin sundukları projeleri finanse edeceklerini bildirdi. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların projelerini ise yüzde 90 oranında sübvanse edeceklerini anlatan AB Direktörü, “4 Haziran’a kadar geliştirilen projelerle ilgili soru-cevapları halledeceğiz. 25 Haziran’da ise projelerin son teslimi yapılacak. Eylül 2004’te de hangi projelerin uygun görüldüğü açıklanacak.” dedi.4 MİLYON İNSANA EKMEK KAPISI
Şubat 27, 2009, 4:56 pm
Filed under: Uncategorized | Etiketler: , , , , , , ,

ŞANLIURFA – 2010 yılına kadar bitirilmesi beklenen Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında, yaklaşık 4 milyon kişiye yeni iş imkanları sağlanacak. GAP kapsamındaki kamu yatırımlarında nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52’ye ulaşırken, harcanan para ise 16.6 milyar doları buldu. GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri, 22 baraj, hidroelektrik ve sulama projeleriyle Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olan GAP’ın, “kentsel ve kırsal alt yapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut” gibi sektörleri içeren entegre, kalkınma proje olduğunu söylediler. Projenin hayata geçirilmeye başlamasıyla GAP kapsamındaki 9 şehrin, suyun yüzyıllardır taşıdığı bereket, zenginlik ve refahtan payını almaya başladığını vurgulayan yetkililer, şöyle dedi: “Türkiye’nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olan GAP’ın sulama projeleri tamamlandığında, önemli miktarda tarım arazisi daha sulu tarıma açılacaktır. Böylece GAP’ın meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi potansiyeli, bölgede ekonomik hasılayı 4.5 misli artıracaktır.

32 milyar dolarlık yatırım

Toplam maliyeti 32 milyar dolar olarak ögapngörülen GAP için, şu ana kadar 16 milyar 600 milyon dolar harcama yapıldığını, proje kapsamındaki kamu yatırımlarında ise nakdi gerçekleşme oranının yüzde 52’ye ulaştığını belirten yetkililer, ayrıca, bölge nüfusunun 2010 yılına kadar, 10 milyon dolayına ulaşacağı ve ekonomik hasılanın artmasıyla da, 3.8 milyon kişiye iş imkânı sağlanacağını kaydettiler.